DIŞ PAYDAŞ DANIŞMA KURULU

Dış Paydaş Danışma Kurulu:

Kurul Üyeleri: Prof. Dr. Ali UZUN

Doç. Dr. Muhammet BAHADIR

Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI

Abdulkadir ŞAŞMAZ (Esri – İşlem CBS Şirketi Yöneticisi)

Murat OTYAKMAZ (Samsun Özel Yargı Eğitim Kurumları Koordinatörü)

Rüstem DİNÇ (Samsun Özel Açı Okulları Müdürü)

Kurul Başkanı: Prof. Dr. Ali UZUN

Görev ve Sorumlulukları: Kurul, her yılın mayıs ayının ikinci haftası yapacağı toplantı ile eğitim-öğretim yılı içinde dış paydaşlara yönelik yapılan faaliyetleri ve sonuçları gözden geçirir, bir sonraki yılın planlamasını yapar. Ayrıca Kurul toplantısında, dış paydaş gereksinimleri doğrultusunda Coğrafya Bölümü Program Öğretim Amaçlarının ve Program Çıktılarının güncellenmesi gündeme alınır.