Program Çıktıları

Bölümümüz program çıktıları FEDEK kapsamında bölüm akademik kurulunca oluşturulan komisyon tarafından güncellenmektedir.

Coğrafya Bölümü Program Çıktıları
PÇ1. Coğrafya alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,

PÇ2. Coğrafya alanında yeterli bilgiye sahip olabilme ve uygulama alanlarındaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisinin sağlanması,

PÇ3. Bireysel ve grup olarak, alanı ile ilgili çalışmalarında disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme becerisinin sağlanması,

PÇ4. Coğrafya ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmesi,

PÇ5. Coğrafya ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisinin kazanılması,

PÇ6. Alanı ile ilgili problemleri çözebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmesi,

PÇ7. Toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme becerisinin kazanılması,

PÇ8. İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme yeteneğine sahip olması,